Sağsan, Mustafa. 2024. “İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan ‘Metaverse’ Üzerine Genel Bir Bakış”. Bilgi Dünyası 25 (1):32-52. https://doi.org/10.15612/BD.2024.736.