Demir, Güler, ve Hasan Sacit Keseroğlu. 2024. “Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Geçmişten Günümüze - Kapsamlı Bir Analiz”. Bilgi Dünyası 25 (1):85-117. https://doi.org/10.15612/BD.2024.740.