Turan, Metin, ve Özgür Külcü. 2015. “Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği”. Bilgi Dünyası 16 (2):161-79. https://doi.org/10.15612/BD.2015.498.