Özel, Nevzat. 2015. “Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA)”. Bilgi Dünyası 16 (1):23-44. https://doi.org/10.15612/BD.2015.473.