Eroğlu, Şahika, ve Bülent Yılmaz. 2015. “Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği”. Bilgi Dünyası 16 (1):75-104. https://doi.org/10.15612/BD.2015.478.