Eroğlu, Şahika, ve Özgür Külcü. 2014. “TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası 15 (2):327-52. https://doi.org/10.15612/BD.2014.439.