Anameriç, H. (2014) “Gazete ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi”, Bilgi Dünyası, 15(1), ss. 76-90. doi: 10.15612/BD.2014.417.