Umut, G. ve Külcü, Özgür (2014) “Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği”, Bilgi Dünyası, 15(1), ss. 102-124. doi: 10.15612/BD.2014.418.