Rukancı, F. (2014) “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler”, Bilgi Dünyası, 15(1), ss. 189-201. doi: 10.15612/BD.2014.413.