Külcü, Özgür, Çakmak, T. ve Özel, N. (2013) “Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi”, Bilgi Dünyası, 14(2), ss. 251-269. doi: 10.15612/BD.2013.120.