Eroğlu, Şahika ve Külcü, Özgür (2013) “e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”, Bilgi Dünyası, 14(2), ss. 329-357. doi: 10.15612/BD.2013.125.