Bennett, L. M., Gadlin, H., Ataseven, L. ve Yılmaz, R. (2013) “Ortak Çalışma ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe”, Bilgi Dünyası, 14(2), ss. 420-439. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/131 (Erişim: 30Ekim2020).