Köse Uysal, E. ve Özenç Uçak, N. (2013) “Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları”, Bilgi Dünyası, 14(1), ss. 37-61. doi: 10.15612/BD.2013.134.