Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2013) “Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ”, Bilgi Dünyası, 14(1), ss. 87-100. doi: 10.15612/BD.2013.136.