Şenyurt, Özlem ve Önal, H. İnci (2019) “Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, 20(1), ss. 25-63. doi: 10.15612/BD.2019.730.