Henkoğlu, T. ve Özenç Uçak, N. (2012) “Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar”, Bilgi Dünyası, 13(2), ss. 377-396. doi: 10.15612/BD.2012.147.