Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012) “Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, 13(2), ss. 418-436. doi: 10.15612/BD.2012.149.