Yap, J. M. (2012) “Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri”, Bilgi Dünyası, 13(2), ss. 507-528. doi: 10.15612/BD.2012.154.