Dünyası, B. (2012) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 13(2), ss. 607-608. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/162 (Erişim: 31Mayıs2024).