Dünyası, B. (2012) “Yayın Politikası”, Bilgi Dünyası, 13(2), ss. 619-626. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/164 (Erişim: 22Mayıs2024).