Yıldızeli, A. (2012) “Baş Editör’den”, Bilgi Dünyası, 13(1). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/165 (Erişim: 22Mayıs2024).