Spiranec, S. ve Borovac, M. (2012) “Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları”, Bilgi Dünyası, 13(1), ss. 1-16. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/166 (Erişim: 24Ekim2020).