Efe, A. (2019) “Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”, Bilgi Dünyası, 20(1), ss. 85-87. doi: 10.15612/BD.2019.733.