Aydın, A. (2012) “Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, 13(1), ss. 93-116. doi: 10.15612/BD.2012.170.