Dünyası, B. (2012) “TÜRDOK Tarihçesi”, Bilgi Dünyası, 13(1), ss. 336-337. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/181 (Erişim: 1Temmuz2022).