Dünyası, B. (2012) “TÜRDOK”, Bilgi Dünyası, 13(1), ss. 342-344. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/184 (Erişim: 30Mayıs2024).