Dünyası, B. (2012) “TÜRDOK”, Bilgi Dünyası, 13(1), ss. 352-356. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/186 (Erişim: 25Eylül2023).