Ergün, C. (2012) “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık - 2011 TÜBİTAK- Ankara, 24 Aralık 2011”, Bilgi Dünyası, 13(1), s. 357. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/187 (Erişim: 12Nisan2021).