Dünyası, B. (2012) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 13(1), ss. 364-367. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/191 (Erişim: 7Aralık2023).