Çakmak, T. ve Külcü, Özgür (2011) “Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, 12(2), ss. 263-279. doi: 10.15612/BD.2011.197.