Dünyası, B. (2011) “Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984)”, Bilgi Dünyası, 12(2), ss. 428-439. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/207 (Erişim: 21Mayıs2024).