Çakmak, N. (2018) “Editörden”, Bilgi Dünyası, 19(2), ss. 109-111. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/21 (Erişim: 11Nisan2021).