Ayaokur, A. (2011) “43. Kütüphane Haftası VEKAM İhtisas Kütüphaneleri Paneli Ankara, 29 Mart 2007: Bildiriler”, Bilgi Dünyası, 12(2), s. 444. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/210 (Erişim: 7Mayıs2021).