Dünyası, B. (2011) “Dizin / Yazar ve Konu”, Bilgi Dünyası, 12(2), ss. 455-466. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/216 (Erişim: 25Eylül2023).