Özel, N. ve Çakmak, T. (2011) “Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği”, Bilgi Dünyası, 12(1), ss. 30-45. doi: 10.15612/BD.2011.220.