Yılmaz, B. ve Aydın, H. (2011) “Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi”, Bilgi Dünyası, 12(1), ss. 46-69. doi: 10.15612/BD.2011.221.