Özbal, G. (2011) “Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler”, Bilgi Dünyası, 12(1), ss. 171-172. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/230 (Erişim: 1Nisan2023).