Dünyası, B. (2011) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 12(1), ss. 182-184. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/234 (Erişim: 10Aralık2023).