Ertunç, A. (2011) “Ulusal Bilgi Ağı Raporu 1982”, Bilgi Dünyası, 12(1), ss. 185-214. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/235 (Erişim: 7Mayıs2021).