Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010) “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Bilgi Dünyası, 11(2), ss. 332-348. doi: 10.15612/BD.2010.240.