Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010) “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Bilgi Dünyası, 11(2), ss. 332-348. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/240 (Erişim: 24Ekim2020).