Işık, O. ve Akbolat, M. (2010) “Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, 11(2), ss. 365-389. doi: 10.15612/BD.2010.242.