Dünyası, B. (2010) “Dizin”, Bilgi Dünyası, 11(2), ss. 481-488. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/253 (Erişim: 27Şubat2024).