Yılmaz, B., Korkut, Şelale ve Köse, E. (2010) “Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 49-80. doi: 10.15612/BD.2010.256.