Önal, İnci (2010) “Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 101-121. doi: 10.15612/BD.2010.258.