Çakmak, T. (2010) “İTO Bilgi Merkezi ve Uluslararası Ticari Sınıfl andırma Sistemi”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 219-220. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/265 (Erişim: 11Nisan2021).