Özel, N. (2010) “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi / İşlemleri (BEYAS) El Kitabı”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 221-222. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/266 (Erişim: 18Haziran2021).