Baysen, F., Çakmak, N. ve Özsavaş Akçay, A. (2018) “Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları”, Bilgi Dünyası, 19(2), ss. 231-253. doi: 10.15612/BD.2018.719.