Dünyası, B. (2010) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 231-234. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/271 (Erişim: 22Mayıs2024).