Külcü, Özgür ve Çakmak, T. (2009) “Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri”, Bilgi Dünyası, 10(2), ss. 287-302. doi: 10.15612/BD.2009.280.