Dünyası, B. (2009) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 10(2), ss. 329-331. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/288 (Erişim: 28Mayıs2024).